Agenda 2019


                 
Januari activiteit 2019   zaal van   tot uur

aant.

pers.

 
1 Gesloten              
2                
3 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
4                
5 Bezet vera   1+2+3 17.00   23.00 80 zw/jg
6 Narren van Pitlo   1 13.00   08.00   GJ
7                
8                
9 Ouderen Soos Wielerhome kaarten   1 13.45   16.00   GJ
10 Kamrad   3 19.00   21.30 5 Gj
11                
12                
13 JTW Nieuwsjaarsborrel   1 15.00   18.00   Gj/Zw
14 STDC knwu Jan Dupon   1 19.30   22.00 20 ?
15 M.B.T.Assen nieuwjaars borrel   1 19.00   22.00 25 Gj
16                
17

Kaarten NVP

Inloop Seniorenweb

 

1

1+2

19.30

13.00

 

22.00

16.00

 

GJ

L

18                
19                
20 INDONESISCHEDAG   1+2 14.00   17.00   zw
21                
22 Hvv   1 19.30   22.00 7 O
23

Ouderne Soos Wilerhome Bingo

Beilerholt

 

1

1

14.00

19.30

 

16.00

22.00

 

GJ

GJ/zw

24 Vergadering Distr. nrd   3 19.30   22.00   Gj/L?
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ

Februari activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2 Darten Bontewever Wielerhome open   1 9.00   ?   GJ/Zw
3 Darten Bontewever Wielerhome open   1 9.00   ?   GJ/Zw
4  N.van Piitelo vergadering   3 20.00   22.00    
5 M.B.T. Assen cursus   1+3 19.00   22.00 40 GJ
6 SOW nestuur   3 19.30   22.00   bram
7 INLOOP middag Seniorweb   1+2 13.00   16.00   L
8                
9                
10                
11

Distr. nrd Jury

  1 19.30   22.00 40 GJ
12

M.B.T. Assen cursus

S. Web cursus W 10

 

1+3

3

19.00

12.45

 

22.00

16.15

40

GJ

GJ

13

Ouderen Soos Wielerhome kaarten

Kamrad ledenvergadering

S.Web cursus Android

 

1

1

3

13.45

19.30

13.00

 

16.00

22.00

15.30

 

GJ

Gj/Zw

GJ

14

Kaarten NVP

S.Web cursusiPad

 

1

3

19.30

12.45

 

22.00

16.15

 

GJ

Gj

15                
16                
17                
18                
19 S.Web cursus W10   3 12.45   16.15   Zw
20

JTW vergadering

Rieks

S.Web Cursus Android

 

1

3

3

19.30

20.00

13.00

 

22.00

22.00

15.30

 

Bram

Gerard

Lucas

21 S.Web Cursus iPad   3 12.45   16.15   L
22                
23                
24                
25                
26

Hvv Jaarvergadering

S.Web cursus W10

 

1

3

19.30

12.45

 

22.00

17.15

 

O/zw

ZW

27

Ouderne Soos Wilerhome Bingo .

 

1

14.00

  16.00  

GJ

28

Kaarten NVP

S.Web cursusiPad

MAR vergadering+beamer

 

1

3

3+2

19.30

12.45

19.00

 

22.00

16.15

22.30

 

15

GJ

Gj

GJ

29                

Maart activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1 Narren van Pitlo   1 13.30   18.00  

Gj

Gj

2 Narren van Pitlo   1 12.00   24.00   Gj/zw
3 Narren van Pitlo   1 12.00   18.00   Gj/zw
4                
5

Narren van Pitlo

S.Web cursus W10

 

1

3

19.00

12.45

 

24.00

17.15

 

Gj

Gj

6 S.Web cursus Android   3 13.00   15.30  

L

 

7 INLOOP middag Seniorenweb   1+2 13.00   16.00   L
8                
9               L
10 INDONESISCHEDAG   1+2 14.00   17.00   zw
11                
12

Beilerholt

S.Web cursus W10

 

1

 

19.3

12.45

 

22.00

17.15

 

Gj/Zw

Gj

13

Ouderen Soos Wielerhome kaarten

S,Web

Ditr. nrd verg. Jeugd

 

1

3

1

13.45

13.00

19.30

 

16.00

15.30

22.00

 

 

.20

GJ

GJ

GJ

14

Kaarten NVP

S.Web cursusiPad

 

1

3

19.30

12.45

 

22.00

16.15

 

GJ

Gj

15                
16 Bezet              
17                
18                
19

Hvv

S.Web cursus W10

 

1

3

19.30

12.45

 

22.00

17.15

7

O

Gj

20

Wandelmiddag

JTW vergadering +Bartje

S.Web cursus Android

MAR leden vergadering

 

1

3

3

1

13.00

19.30

13.00

19.30

 

17.00

22.00

15.30

22.00

 

zw/L

Gj

Zw/L

Gj/zw

21 S,Web cursus iPad   3 12.45   16.15   L
22                
23 Dorpenomloop   1+2+3 8.00   18.00   Gj/Zw
24

 

             
25                
26 S.Web cursus W10   3 12.45   17.15   Gj
27

Ouderne Soos Wilerhome Bingo

S.Web cursus Android

 

1

 

3

14.00

 

3.00

 

16.00

 

15.30

 

GJ

 

GJ

28

Kaarten NVP

S.Web cursusiPad

 

1

3

19.30

12.45

 

22.00

16.15

 

GJ

Gj

29                
30                
31                

April activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1  N.van Piitelo vergadering   3 20.00   22.00    
2                
3 S.Web cursus Androit   3 13.00   16.15   Gj
4 INLOOP middag Seniorweb   1+2 13.00   16.00   L
5                
6                
7                
8                
9                
10 Ouderen Soos Wielerhome kaarten   1 13.45   16.00   GJ
11 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
12                
13 Ita   1 9.30   13.00   L
14                
15                
16                
17

Ouderne Soos Wilerhome Bingo

JTW vergadering

 

1

3

14.00

19.30

 

16.00

22.00

 

GJ

Bram

18 VVN Assen   1+2+3 8.30   16.00   GJ
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
26                
27                
28                
29                
30                

Mei activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1

Ouderen Soos Wielerhome kaart

Bingo

  1 13.45   16.00   GJ
2 INLOOP middag Seniorweb   1+2 13.00   16.00   L
3                
4                
5                
6                
7                
8 Ouderen Soos Wielerhome kaarten   1 13.45   16.00   GJ
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15 JTW vergadering +Bartje   1 19.30   22.00   GJ
16                
17                
18 Wedstrijd Bartje   1+2 08.00   17.00   Gj/zw
19                
20                
21 Avond 4 Daagse  gesloten              
22 Avond 4 Daagse  gesloten              
23 Avond 4 Daagse  gesloten              
24 Avond 4 Daagse    1+2 18.00   22.00    
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                

Juni activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5                
6 INLOOP middag Seniorweb   1+2 13.00   16.00   Gj
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19 JTW vergadering   3 19.30   20.00   Bram
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                

Juli activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24 JTW Medewerkers avond   3 19.30   22.00   Gj/Z
25                
26                
27 Jeugdtour week opening kamping              
28 Jeugdtour week              
29 Jeugdtour week eerste wedstrijd              
30 Jeugdtour week              
31 Jeugdtour week              

Augustus activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1 Jeugdtour week              
2 Jeugdtour week              
3 Jeugdtour week              
4                
5 Jeugdtour opruimen              
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                

September activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
13                
14                
15 Bezet   1 12.00   18.00   zw/o
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
27                
28                
29                
30                

Oktober activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5 Bartje 60 jaar   1+2 10.00   21.00   Gj/zw
6                
7                
8                
9                
10 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
11                

12

 

 

 

               
13                
14                
15                

16

 

               
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                

November activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30

 

             

December activiteit 2019   zaal van   tot uur    
1                
2                
3                
4                
5 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19 Kaarten NVP   1 19.30   22.00   GJ
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
van Hes automatisering